Čeští čerti jsou hodní – ale jen v pohádkách

DVĚ KNIHY O ČERTECH

PRAHA, 23. 12. 2005

České filmové pohádky jsou stále zhusta zabydleny i rohatými pekelníky. Nabízejí totiž vděčné herecké kreace i možnost využít oblíbené speciální efekty. Zato v moderních knihách pro děti jako by se čerti do pekla propadli. To se rozhodl napravit jeden z odborníků nejpovolanějších, malíř a ilustrátor Karel Franta. Za půlstoletí své tvorby nakreslil takové množství čertů, že kvůli nim začal být proslulý. Rozhodl se tedy spolu s vydavatelstvím Ostrov sestavit knihu nových i straších pohádek a veršů, které by pojednávaly výhradně o pekelnících; od Boženy Němcové přes Jana Wericha po Aleše Cibulku. Kniha Kdyby čert na koze jezdil je především poctou právě dílu Karla Franty a částečnou náhradou chybějící monografie tohoto výtvarníka. Franta také vyrobil ručně maketu knihy, postaru, bez použití počítače.
Frantovi čerti jsou obvykle spíše k pousmání či politování. Sám výtvarník přiznává, že se jako dítě čertů bál, a proto je kreslil vždy jako rozverné diblíky nebo umouněné taťky. Naopak přísně vědecky se tváří kniha Jaromíra Štětiny a Pavly Hájkové Výprava za českými čerty, napsaná podle televizního seriálu.
V poslední době nikdo neprozkoumal čertovskou problematiku tak jako uvedení autoři. S prostým vozem projeli republikou po místech spojených podle lidových pověstí s výskytem čertů a pokusili se dokonce některé z bájných událostí ověřit praktickými pokusy – například jak těžké je pro čerta vyorat brázdu nebo jak daleko se může nést zvuk čertovských dud.
Nádherně vypravená kniha vybavená mapkami, nákresy a fotografiemi. Pod bodrým tónem, jímž je základní text psán, však páchne síra skutečné historie, kdy nebylo radno si se silami z onoho světa zahrávat. Na vině však většinou nebyl rohatý, ale lidská zloba a závist, od níž nebývá daleko k udání pro podezření ze spolku s ďáblem. Takové udání se často sneslo na hlavu těch, kteří se odlišovali od ostatních svými zvyky, nebo tím, že byli prostě schopnější a úspěšnější. To je tradičně v tomto regionu hřích mnohem těžší než ty, kterými byl pokoušen svatý Antonín.

Kdyby čert na koze jezdil. Ostrov 2005. 198 s. 499 Kč. / Jaromír Štětina a Pavla Hájková: Výprava za českými čerty. Nakl. Lidové noviny 2005. 405 s. 495 Kč.