Asi čtvrt milionu cizinců pracuje v ČR, legálně polovina

moderátorka
——————–
Asi čtvrt milionu cizinců pracuje v České republice, legálně jen polovina. Druhou polovinu tvoří nelegální přistěhovalci, kteří většinou nemají pracovní povolení nebo mají povolení dočasné, navíc často zprostředkované neseriozní agenturou. Takoví lidé většinou pracují bez smlouvy, a tudíž neplatí zdravotní a sociální pojištění a v případě nemoci nemají na žádné peníze nárok.Senátor Jaromír Štětina, který dnes pořádá konferenci o nelegální migraci v České republice, navrhuje jejich pobyt v zemi legalizovat. Jaromír Štětina je teď na telefonu, dobré ráno.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Dobré ráno.

moderátorka
——————–
Na druhé lince je ředitel odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra Tomáš Haišman. I vám dobré ráno.

Tomáš HAIŠMAN, ředitel odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky
——————–
Dobré ráno.

moderátorka
——————–
Pane Štětino, proč je podle vás nutná legalizace statutu nelegálních přistěhovalců?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Já bych se pokusil napravit to tvrzení, které nyní zaznělo. Já pořádám tuto konferenci, ale netvrdím, že je potřeba pobyt nelegálních cizinců legalizovat. Ta konference má otevřít tento problém a hovořit o tom, jestli by u nás nebylo možné zavést regularizaci nelegální migrace. To je něco jiného než tu celoplošně schvalovat ten zákon, který ještě vlastně ani neexistuje.

moderátorka
——————–
Nicméně jde o legalizaci statutu nelegálních přistěhovalců, kteří zde pracují načerno. Máte odhad, jak velkou skupinu lidí by to postihlo nebo jak velké skupině lidí by to pomohlo?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
No, ta cifra už teďka padla. Pravděpodobně by to byly tisíce lidí. Není to jenom náš problém, poněvadž v Evropě přibývá každoročně zhruba pět set tisíc migrantů a v Evropské unii se odhadují ti nelegální migranti na tři až šest milionů lidí. Dá se předpokládat, že ten počet se bude zvyšovat a ta situace jejich nelegálnosti a to vytváření kriminálního prostředí, vykořisťování těch lidí, vlastně je to jistá legální podpora. /Nesrozumitelné/ to bude se stále zvyšovat.

moderátorka
——————–
Pane Haišmane, jak se staví ministerstvo vnitra k návrhu na regularizaci, tedy jednorázovou legalizaci nelegálního statutu většího počtu imigrantů v České republice?

Tomáš HAIŠMAN, ředitel odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky
——————–
No, tak krátce řečeno velmi opatrně, protože regularizace, pokud, kde proběhla v Evropě, byla vždycky spojená s dlouhodobou přípravou, s hlubokejma analýzama, ale taky, ale taky, jak ukazujou příklady některých zemí, s velkýma problémy, který přišly následně po tom, co regularizace byla přijata.

moderátorka
——————–
A jaká by byla bezpečnostní rizika v případě České republiky?

Tomáš HAIŠMAN, ředitel odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky
——————–
Nemluvme o bezpečnostních rizicích. Tady stačí naznačit spojitost nádob mezi regularizací a nárůstem další nelegální migrace, viz případ Španělska z poslední doby.

moderátorka
——————–
Pane Štětino, jak by se měla provést legalizace pobytu imigrantů, podle jakých kritérií?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
No, ta kritéria jsou samozřejmě ekonomická, ale jsou i lidsko-právní. Ta kritéria pravděpodobně dneska na té konferenci budou nějakým způsobem stanovená. A myslím si, že by to mohl být jakýsi dobrý odrazový můstek pro spolupráci Senátu a parlamentu vůbec s ministerstvem vnitra, poněvadž je po událostech ve Francii a v Londýně, si myslím, že ten multikulturální koncept, který tady je, je potřeba udržovat. Ale jistá regulace bude potřeba. A my bychom na to měli společně sednout a ne se jenom například s panem Haišmanem bít v bitkách, které, které vlastně nejsou nijak konstruktivní.

moderátorka
——————–
Pojďme konkrétně říci třeba, po jak dlouhé době by se mohla legalizovat, legalizovat pobyty nelegálních přistěhovalců. Jak dlouho by museli žít v České republice, aby dostali legální statut?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
No, ty zkušenosti ze světa jsou velice rozdílné. Například v Anglii je to dokonce čtrnáct let pobytu, který člověk musí splnit …

moderátorka
——————–
A v České republice by to mělo být jak?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
——————–
Takže jich je, tak jich je velice málo v Británii. Určitě je to například jako velmi schůdné v Itálii, v Řecku, kde je šest set padesát tisíc lidí, tam Řecko například pobyt delší než deset let, Velká Británie, a tak dále. Je to velmi rozdílné od dvou do těch čtrnácti let se to pohybuje.

moderátorka
——————–
Pane Haišmane, jak vy byste nechal legalizovat pobyt nelegálních přistěhovalců v České republice? Po jak dlouhé době by byla bezpečnostní záruka?

Tomáš HAIŠMAN, ředitel odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky
——————–
Já bych v této době, nebo v této chvíli opravdu nemluvil o době. Já bych nejdřív potřeboval jako docela jasně konstatovat jednu zásadní věc. Ten člověk, který vstoupí nebo spadne do nelegálního postavení, tak nečiní úplně nedobrovolně. To jsou souvislosti, které jasně naznačují dosavadní výzkumy. Ta celá záležitost je, tu celou záležitost je potřeba prezentovat trošku jiným způsobem. Náš názor je, že regularizace by měla být tou poslední, tím posledním argumentem pro to, jakým způsobem zlegalizovat pobyty nebo zlegalizovat vstup a pobyt cizinců na naše území. A tou základní cestou je, a myslím si, že tou jde ministerstvo vnitra, legalizace vstupu, aktivní imigrační politika, a to jsou, to jsou nástroje, kterými bysme pravděpodobně asi měli i pokračovat.

moderátorka
——————–
Nicméně podle těch průzkumů se ukazuje, že většina lidí, kteří přijdou legálně do České republiky a vyprší jim pracovní povolení nebo povolení k pobytu, má obavy z opětovného zažádání o tyto doklady, protože se bojí, že by jim to nebylo uděleno. Není tady nějaká cesta k nápravě?

Tomáš HAIŠMAN, ředitel odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky
——————–
Já si teda nemyslím, já si myslím, že opakované návraty do České republiky jsou naprosto standardní cestou. Myslím si, že pobyt nebo pohyb v komunitách ukrajinských dělníků v Čechách tuhle tu situaci jasně naznačuje. Ten problém je v tom, že na pobyt těchto lidí je navěšena řada různých institucí, s kterými myslím si, že docela ve zjevně formulovaném boji jako ministerstvo vnitra postupuje. Bavme se v této souvislosti spíše než o regularizaci o potlačování klientského systému. Tam si myslíme, že je ten základní problém. To znamená více informací, poměrně jasná a přesná pravidla vstupu a pak si povídejme o tom, zdali ještě navíc jako je potřeba někde v některých případech regularizovat.

moderátorka
——————–
Pánové, děkuji vám oběma za rozhovor, náš čas bohužel vypršel. Na telefonu byli senátorJaromír Štětina a ředitel odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra Tomáš Haišman.

moderátorka
– Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
– Petra ŠKRAŇKOVÁ, moderátorka