Antizpráva ke Štětinově antikomunismu

Jak známo,tzv. Štětinova senátní komise po dva roky shromažďovala »důkazy« o tom,,že KSČM je prýzavrženíhodná a neústavní partaj. Podle jejich zprávy existují důvodná podezření,že KSČM porušuje Ústavu a zákony. Ty byly uspořádány do 76 bodů. Nedávno Senát zprávu posvětil a teď je řada na vládě,zda ji předá soudu, kterýby rozhodl o případném zrušení.
Takovou absurditu odmítají dokonce i někteří současní historici. Kupříkladu ředitel Ústavu pro současné dějiny O. Tůma je zastáncem amerického způsobu,kdy se verbální »zločiny«(ačkoli v těchto bodech se »provinilí«komunisté žádných nedopustili)podobného typu nestíhají. S tím by ale senátor Štětina asi příliš nesouhlasil,a to je co říct v dnešní výrazně proamerické politice.
Přečetl jsem,žel,jen shrnutí oné zprávy,jež je k dispozici na webových stránkách senátoraŠtětiny. Rád bych napsal jakousi »antizprávu«, která v deseti bodech zareaguje na konkrétní body zprávy Štětinovy senátní komise.
1. Komunista J. Kojzar tvrdí,že Lenin byl velkým myslitelem. Jsem téhož názoru,vždyť rozpracoval Marxovu filozofii.
2. KSČM spolupracuje s ostatními komunistickými stranami. Na tom nevidím nic zvláštního. Všude na světě vznikají kroužky,kluby,které mají sdružovat lidi s podobnými názory a zálibami. Tak je tomu i u politických stran.
3. H. Charfo,člen KSČM,říká,že jenom komunisté -coby radikální revoluční proud -jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci. Myslím,že u nás to platí dvojnásob,neboť ČSSD má poněkud jiné plány než úspěšné uskutečnění socialistické revoluce.
4. Vystřídání kapitalismu aktualizovanou podobou socialismu je nevyhnutelné. Dle vědy je to zákonitý vývoj,a ostatně podle mne také. Avšak pan Štětina s tím zjevně nesouhlasí a s čím nesouhlasí modří politici,to musí být nutně nesmysl.
5. Programovýdokument VII. sjezdu strany Socialismus pro 21. století se hlásí k marxismu. A k čemu jinému by se měl asi hlásit?Ti, co jej odsuzují,asi neví,o čem mluví a o čem všem je.
6. KSČM podporuje násilnou agresi Ruska vůči Gruzii. A česká vláda zase podporuje násilnou agresi Gruzie vůči Rusku. Není-li zcela jasné,kdo začal,jsou takové zoufalé výkřiky opravdu jen zoufalé. Holt, tonoucí se stébla chytá…
7. Prohlášení typu:»Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl oprávněný,«a činy typu -poslanci KSČM nehlasovali pro odškodnění obětí sovětské agrese apod.přece nemusejí znamenat postoj celé strany. Nevidím na tom tedy nic trestného. Toto naopak ukazuje na vysokou demokracii ve straně,protože názory jednotlivých členů se liší a nejsou potlačovány.
8. Materiál KSČM žádá obnovu socialistické cesty rozvoje. To by bylo velikým kladem,pokud by se s tím kapitalistické státy smířily,tolerovaly to a nejlépe následovaly tohoto příkladu. Vždyť díky socialistické výrobě a organizaci SSSR rostl,zatímco vyspělé kapitalistické státy klesaly při hospodářské krizi 30.let. Kapitalisté si mohou hlavu zlámat nad tím,jak dosáhnout ročního růstu nad 20 %,zatímco socialismus to dokázal.
9. J. Horák na konferenci o odkazu VŘSR a socialismu 21.století obhajoval výzvy k ukončení soukromého vlastnictví výrobních prostředků. To je ale zcela logické,neboť marxismus říká,že jedině zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení společenským může ukončit vykořisťování člověka člověkem.(A je už jen na nás,lidech,budeme-li s tímto procesem většinově srozuměni nebo se dobrovolně necháme dál vykořisťovat -pozn.red.).
10. KSČM podporovala zakázanou organizaci Komunistickýsvaz mládeže. Jeho zrušení bylo ovšem (dle některých právních rozborů)nezákonné a vyvolalo negativní ohlas také v zahraničí,tudíž bych tuto věc přílišnedramatizoval. V současné době je u soudu odvolání a dokud nebude kauza dořešena,nelze z toho nic vyvozovat.
Má antizpráva je u konce. Domnívám se,že drtivá většina údajně nezákonných prohlášení etc.zákon neporušuje a ve skutečnosti je tento čin jen zoufalým pokusem,jak dovést do konce českýantikomunismus, vedenýkapitalisty a na politické scéně reprezentovanývětšinou pravicových politiků,kteří už nevědí jak se rudých zbavit.
Pokud by ale soud KSČM rozpustil,udělala by si Česká republika další šrám ostudy na mezinárodním poli. Prosazování sociální spravedlnosti nebylo nikdy lehké,tak je tomu i dnes,věřím však,že tento boj vyhrajeme. Vždyť minulé generace obětovaly třebas celýsvůj život tomuto cíli,a třebaže jejich snaha úspěšná nebyla,my v něm musíme pokračovat. To je nelehkýúděl všech socialistů a komunistů světa.