Amatérští zlepšovatelé

Nedávná studie bezpečnosti silničního provozu zjistila, že telefonovat během jízdy je ještě nebezpečnější než řídit pod vlivem alkoholu – nehledě na to, zda má řidič mobil v ruce či používá hands-free zařízení. Za onen nebezpečný »mobilový« prohřešek se nyní odečítají tři trestné body a hrozí pokuta až 2500 Kč.
Fakta hovoří jasně, avšak poslanci ODS David Šeich a Eva Dundáčková přišli s návrhem, aby byl bodový trest za telefonování za jízdy zrušen. Nový silniční zákon – platný od loňského července – prý nedokázal zvýšit bezpečnost na silnicích a zbytečně šikanuje řidiče. Je přece nehorázné, aby kupř. podnikatelé byli svazování nějakým hands-free (jak se hezky česky říká) zařízením a kvůli onomu neřádu byli omezováni ve svém podnikání za volantem svého vozu! Jen ať si telefonují – když na to mají – že občas nějakého chodce přehlédnou, no nemá se tam tak hloupě přimotat. Ale vážně – poslanci ODS byli nejčastěji těmi, kdo se již v prvopočátku vzniku nového silničního zákona neustále snažili jej odkládat, změkčovat, upravovat, ba nejlépe úplně změkčit – tedy zrušit. Ač svoji bitvu tehdy prohráli, přesto »boj za svobodu na silnicích« někteří poslanci modré strany nevzdávají -modrou mluvou řečeno – ať se na silnicích taktéž postará každý sám o sebe. Sice má jeden superbezpečný vůz a druhý se kodrcá ve zrezivělé škodovce – ale výchozí podmínky máme přece všichni stejné!
Někteří poslanci modré strany se tak chovají jako amatérští zlepšovatelé, kteří ve svých návrzích neznají meze, v nichž se svoboda jednotlivce může pohybovat, ani šedou realitu každodennosti. Návrhy pana senátora Kubery (ODS) – samorostu mezi senátory – přicházejícího s dalšími výmysly, tu ať si chudá matka samoživitelka najde bohatého milence, tam zase ať poslanci a senátoři pobírají plat 275 000, soudný člověk bere ještě jako svérázný smysl pro šibeniční humor. Avšak »liberální zlepšováky« pilované a vybrušované v modré dílně, jež se týkají tolerance telefonování za jízdy, již ve své podstatě vedou k ohrožení zdraví a životů. A zde veškerá legrace končí.
V oněch kutilských vynálezech jim zdatně asistují senátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina oblékající sice dres jiné barvy, ale svými pošetilými »návrhy« o zákazu symbolu srpu a kladiva připomínají zatvrzelé furianty. Když už jsme u oné podobnosti s kutily a zlepšovateli – celá naše pravicová vláda tak trochu připomíná sbor vesnických všeumělů (nic proti vesnickým všeumělům), kteří občas neznalost a nekompetentnost nahrazují svéráznou rétorikou hodnou strejců u piva, a to nemám na mysli jen našeho bodrého premiéra, jemuž v poslední době přestává chutnat i kdysi tak oblíbená Mladá fronta Dnes.

Foto popis|