1. května 2006

1. května

2006 od 10 hodin

Setkání všech demokratů zdravé mysli

Letenská pláň

 

Program slavnostního dopoledne (10:00 • 13:00 hodin)

10:30 zahájení akce • moderátor Jan Potměšil

          příjezd Asociace soukromého zemědělství, formace techniky za pódiem

          uvítání všech účastníků předsedkyní KPV ČR paní Naďou Kavalírovou

11:00 slavnostní vztyčení státní vlajky ČR, státní hymna, hraje Hradní stráž

          proslovy představitelů KVP a jejich hostů

12:00 ekumenická modlitba (arcibiskup Jan Graubner, páter Martin Litomiský)

12:30 konec dopolední části

          zahájení doprovodných akcí

Program odpolední části (13:00 • 22:00 hodin)

13:00 začátek odpolední části • moderátor Zdeněk Suchý a Lejla Abbásová

13:00 • 22:00 vystoupení hudebních skupin, módní přehlídka Trikem proti komunismu, doprovodné akce

22:00 • slavnostní ohňostroj k ukončení akce

 

Časový harmonogram:

13.00-13.20  Hana Hegerová
13.50-14.20  Ivan Hlas
16.00-16.30  Laura a její tygři
17.00-17.30  Hudba Praha
18.00-18.30  Skyline
21.00-21.30  Aneta Langerová

 

 

Doprovodné akce:

Kinematografie (projekce tématických dokumentárních filmů)

Divadlo (dětská představení a představení pro dospělé)

Výstava (fotografie – L. Kotek, Trikem proti komunismu, HELEVOL strip • interaktivní prezentace a tvorba)

Expozice Konfederace politických vězňů (výstava, přednášky a diskuse)

Předvolební trenažér (realita a fikce volebních programů stran)

Média stánky (Přítomnost, Respekt, Český Dialog, Roš Chodeš, Svědomí, A2, Literární noviny, Revolver Revue, Souvislosti, Babylon)

Info stánky (Člověk v tísni, Zrušme komunisty, Ecn, Trikem proti komunismu, Berkat, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Amnesty International)

Skauti • ukázky z programu, historie, organizace

Atrakce pro děti: nafukovací hrad, trampolína, poníci,….

Atrakce pro mládež: skates, bikes, ….

Offroad exhibice

Tvůrčí výtvarné, keramické dílny

Horkovzdušné balóny

Hyde Park

Cvičení Sokolů a Orlů

Mapa pracovních táborů