Vystoupení senátora Štětiny během projednávání Rezoluce k Ukrajině

Senátor Jaromír Štětina: 

Jsem rád, dámy a pánové, že ten poslední bod se týká hájemství zahraniční politiky našeho Senátu, což se tak často nestává. Bude to jednoduché a nebude to dlouho trvat. Já vás teď rád seznámím s 240. usnesením našeho výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, které výbor přijal 11. července tohoto roku. A to usnesení je k informaci o výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, o zprávě, kterou jsem přednesl výboru jako člen delegace Parlamentního shromáždění OBSE.

To usnesení zní takto:

I. Výbor bere na vědomí informaci z 21. výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, které dne 9. 7. 2012 schválilo Monackou deklaraci Parlamentního shromáždění OBSE včetně Rezoluce k Ukrajině.

II. Výbor doporučuje Senátu Parlamentu České republiky, aby v návaznosti na schválenou Monackou deklaraci Parlamentního shromáždění OBSE včetně rezoluce k Ukrajině přijal usnesení následujícího znění:

Senát Parlamentu České republiky

1. vyjadřuje mínění, že Ukrajina musí garantovat funkční, nezávislé a transparentní soudnictví naplněním závazků OBSE v oblasti lidských práv, zejména s ohledem na efektivní právo spravedlivého soudu a respektu principu rovnosti v trestním řízení, stejně jako adekvátní zacházení s odsouzenými;

2. zdůrazňuje, že v rámci zemí OBSE by neměli být političtí vězni a vyzývá Ukrajinu k jejich propuštění.;

3. vyzývá ukrajinský parlament, aby se zasadil o zabezpečení zdravotní péče a lékařského ošetření v případě bývalých vládních představitelů, kteří jsou v současné době ve vězení, včetně J. Lucenka, V. Ivaščenka a J. Tymošenkové, a aby jim bylo bez výhrad umožněno lékařské vyšetření a v případě potřeba léčba nezávislými lékaři mimo vězení i mimo Ukrajinu.

Tolik je návrh našeho výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Včera jste dostali tento návrh do lavic, je tam připojena rezoluce o Ukrajině. Je tam připojena proto, aby bylo zřejmé, že náš výbor vycházel právě z té rezoluce poslanců 55 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Já si potom dovolím velmi krátce genezi tohoto návrhu v obecné rozpravě vysvětlit. Děkuji za pozornost.