Usnesení Dočasné komise Senátu pro posouzení KSČM

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

  1. funkční období

 

  1. USNESENÍ

DOČASNÉ KOMISE SENÁTU PRO POSOUZENÍ

ÚSTAVNOSTI KSČM

z 3. schůze konané dne 27. 2. 2007

 

 

 

Komise po diskusi

 

schválila

 

seznam témat, kterým se bude ve své činnosti zabývat.  Seznam je přiložen jako příloha

č. 1 tohoto usnesení.

 

 

Komise předpokládá,

 

že zpracuje závěrečnou zprávu do konce dubna 2008.

 

 

 

 

 

Jaromír Štětina, v.r.

předseda komise