Usnesení Dočasné komise Senátu pro posouzení KSČM k vystoupení Vojtěcha Filipa

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

  1. funkční období

 

  1. USNESENÍ

DOČASNÉ KOMISE SENÁTU PRO POSOUZENÍ

ÚSTAVNOSTI KSČM

z 3. schůze konané dne 27. 2. 2007

 

 

Vystoupení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na 13.zasedání ÚV KSČM dne 24. 2. 2007 a schválení tohoto projevu Ústředním výborem KSČM je dle komise v rozporu

 

–         s Ústavou České republiky, Čl. 5 Hlavy první:

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

 

–         se zákonem č. 424/1991 Sb., § 4.:

Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí,

  1. a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu,
  2. c) které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů.

 

 

 

 

 

Jaromír Štětina, v.r.

předseda komise

 

 

 

Martin Mejstřík, v.r.

ověřovatel komise