Tisková zpráva: PNR je důležitým krokem v boji proti terorismu

Z iniciativy evropských lidovců a konzervativců dnes Evropský parlament konečně odhlasoval finální návrh směrnice o jmenné evidenci cestujících (passenger names records – PNR). Socialisté, liberálové a zelení dlouhé měsíce blokovali zařazení návrhu směrnice na program pléna, a tím bránili tomu, aby o něm mohlo být hlasováno. Politické dohody o obsahu směrnice mezi EP a Radou přitom bylo dosaženo již na začátku prosince loňského roku. Komise první návrh představila už v roce 2011.
Dlouhodobá nechuť socialistů, liberálů a zelených přihlásit se k myšlence uchovávání údajů cestujících pro účely boje proti závažné trestné činnosti vedla ke zbytečným průtahům schvalovacího procesu. „Směrnice o PNR se domlouvala šest let, když byl zamítnut v letech 2011 a 2013 návrh na zřízení PNR. Je neuvěřitelné, že frakce liberálů, socialistů a zelených opakovaně jeho přijetí blokovaly. Tento klíčový nástroj boje proti terorismu by měl podle tajných služeb a policie výrazně pomoci při sledování lidí odcházejících bojovat do Sýrie nebo při pohybu teroristů. A jeho schválení výrazně pomůže k identifikaci a zadržení potencionálních podezřelých, jako je tomu dnes například v USA,“ komentuje proces přijetí této legislativy lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je členem Výboru pro vnitřní bezpečnost, spravedlnost a občanské svobody (LIBE).
Údaje o pasažérech mezinárodních letů mezi EU a třetími zeměmi budou v omezené míře a po určitý čas přístupné pro analýzu ze strany bezpečnostních složek. V současné době platí, že pokud se francouzský občan (a tedy občan EU) rozhodne odletět z Paříže do Turecka a překročit hranice a připojit se k IS a stejnou cestou se vydá zpátky Evropy, ale tentokrát přes Prahu, pak ani francouzská policie ani česká policie nemá šanci zjistit, že může jít o potenciálního teroristu. Francouzská policie, i pokud by měla indicie ze strany jeho rodiny o jeho radikalizaci a připojení se k IS, se ani nemůže dozvědět, že je zpátky v Evropě. S přístupem do databáze PNR se toto vše změní.
„Jedná se o důležitý nástroj v boji proti terorismu, který může přispět k včasnému odhalení osob napojených na tzv. Islámský stát ještě předtím, než spáchají teroristické útoky podobné těm v Paříži a Bruselu. Směrnice o PNR není samospasitelná, ale v kombinaci s intenzivnější spoluprací tajných služeb a policejních složek členských států může přivodit zvrat v dosavadních mnohdy těžkopádných snahách o rozbíjení teroristických buněk v členských státech EU. Jsem přesvědčen, že výsledná podoba směrnice zajišťuje citlivou rovnováhu mezi posílením bezpečnosti a ochranou osobních údajů. Terorismus představuje stále větší hrozbu, a tak nám nezbývá než bojovat s ním všemi dostupnými prostředky včetně těch, které s sebou nesou nezbytná omezení práv na ochranu soukromí“, komentuje dnešní hlasování europoslanec Jaromír Štětina (TOP 09/STAN), který působí ve Výboru pro vnitřní bezpečnost, spravedlnost a občanské svobody (LIBE) a současně je místopředsedou podvýboru EP pro obranu a bezpečnost (SEDE).
Směrnice o jmenné evidenci cestujících ukládá leteckým dopravcům povinnost zasílat údaje o cestujících letadly úřadům členského státu, ze kterého daný cestující odlétá, nebo do kterého přilétá. Shromažďováno a uchováváno bude 19 typů údajů, jako je jméno a příjmení cestujícího, jeho telefonní číslo, poštovní adresa, data cesty, časový harmonogram letu, informace o použité platební kartě, letence a zavazadlech. Zapovězena je přitom jakákoliv diskriminace založená na etnickém či sociálním původu, náboženství, jazyku či národnosti. Směrnice stanoví 6 měsíční lhůtu pro uchování ; údajů s následným uchováváním údajů ve skrytém režimu, v rámci něhož bude přístup k údajům umožňujícím identifikovat cestujícího omezený na určité osoby, bude podléhat přísným podmínkám a bude pod kontrolou soudu. Po 5 letech uchovávání budou údaje vymazány.