Štětina: KSČM se vlastizrady nedopouští

Představitelé KSČM se svým odmítavým postojem k umístění radaru v ČR nedopouštějí trestných činů rozvracení republiky či vlastizrady, z nichž je podezíral senátor JaromírŠtětina. „Objektivní stránka rozvracení republiky je naplněna, pokud se osoby účastní násilných akcí. Tato část nebyla u popsaného skutku splněna, neboť projevy na veřejnosti nejsou násilnou akcí ve smyslu trestního zákona,“ uvedl Parlamentní institut ve svém stanovisku. Štětina jej včera tlumočil Právu.