Senátor Štětina podporuje občanské sdružení Spravedlivé bydlení

Občanské sdružení „Spravedlivé bydlení v Praze 10“ protestuje proti způsobu, jakým hodlá radnice Prahy 10  prodat vilové domy „se šesti a méně byty“. Ve svém tiskovém prohlášení mj. píše:

 

Členové občanského sdružení i ostatní nájemci ve zmíněných domech (téměř stovka rodin) považují důvodovou zprávu radnice ospravedlňující tento prodej za nespravedlivou, diskriminační a nemravnou.

 

Senátor Jaromír Štětina zvolený ve volebním obvodě Praha 10 tento názor sdílí a požadavky občanského sdružení „Spravedlivé bydlení v Praze 10 podporuje. „Radnice Prahy 10 si počíná jako by byla akciovou společností. Jejím hlavním kriteriem je zisk. Domnívám se, že by měl být pro radnici důležitější osud rodin, které mají být vystěhovány,“ říká senátor Štětina.

 

Ve středu 7. září se koná na radnici v e volebním obvodu Praha 10 zasedání zastupitelstva. Mimo jiné bude zastupitelstvo projednávat otázku prodeje vilových domů se šesti a méně byty.

 

 

 

Mgr. Pavlina Hájková

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

 

V Praze dne 5. září 2011

 

 

 

Přílohy:

  1. Tiskové prohlášení Občanského sdružení „Spravedlivé bydlení v Praze 10“
  2. Důvodová zpráva MČ Praha: 10 Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty

 

Tiskové prohlášení

Občanského sdružení „Spravedlivé bydlení v Praze 10”.

 

Dne 2. 9. získalo naše občanské sdružení důvodovou zprávu připravenou místostarostou B. Zoufalíkem (ODS) k bodu 2 pro jednání zastupitelstva MČ Praha 10 na 7. 9. Týká se způsobu prodeje „domů se šesti a méně byty“.

 

Členové občanského sdružení i ostatní nájemci ve zmíněných domech (téměř stovka rodin) považují tento materiál za hrubě nespravedlivý, diskriminační a nemravný. Koalice ODS – ČSSD nejenže nevyhověla opakovaným žádostem o to, aby občané – nájemci měli možnost odkoupit byty či domy za odhadní – tržní ceny, ale navíc stanovila způsob účasti oprávněných nájemců ve veřejné soutěži tak, aby pro ně byly v podstatě nedostupné, jak vyplývá z přiloženého materiálu.

Ve stručnosti:

Nájemci se nemohou zúčastnit výběrového řízení, pokud nevytvoří právnickou osobu založenou všemi oprávněnými nájemci (100 %). To otevírá prostor pro korupci ze strany potenciálních zájemců o domy, čemuž se nájemci nemají šanci bránit.

Nájemci musí skládat 10 % jistiny a musí dokládat, že mají prostředky na koupi. Na zatím neznámou  aukční cenu jim však žádný bankovní ústav hypotéku či úvěr neposkytne. Běžný nájemce bytu je zde vůči developerům a velkým realitním společnostem očividně diskriminován.

Nájemci předkládají nabídku, která musí kumulativně splňovat všechny podmínky platné pro účastníky výběrového řízení (aukce) a navíc jejich způsobilost se zúčastnit posuzuje Rada městské části. Její rozhodnutí je konečné a jsou namístě důvodné obavy, že budou netransparentním způsobem vyřazeni bez možnosti se bránit. Všechna dosavadní jednání s radnicí tomu nasvědčují. Takže i když právnická osoba vytvořená nájemci má údajně nakonec možnost cenu nejvyšší nabídky dorovnat, uvedené podmínky to prakticky znemožňují.

Občanské sdružení je velmi vděčno médiím za jejich dosavadní pozornost, erudované články a reportáže o této zcela mimořádné kauze, která se vleče již přes dva roky. Proto žádáme o pomoc i v tomto  případě, aby nedošlo ke zcela bezprecedentnímu potlačování zájmů občanů a zřetelnému obcházení jejich práv koalicí ODS a ČSSD, která ovládá na Praze 10 radu i zastupitelstvo.

Postup radnice, která vystavila své občany dlouhotrvající stresové situaci způsobené obavou o domovy a osud jejich rodin, vedl u některých z nich, zvláště z řad seniorů, ke značné újmě na zdraví. Lidé, kteří byli připraveni zaplatit za metr čtvereční bytů 30-40 tisíc korun (přitom jde o byty, které si na vlastní náklady vybavili topením, teplou vodou apod. a desítky let je udržovali), tito lidé jsou nyní vlastní radnicí posíláni do nerovného a nejspíše předem prohraného boje s dravými obchodníky s nemovitostmi. Takový postup je zcela ojedinělý v rámci celé republiky!!! Autoritářské vedení radnice (koalice ODS a ČSSD pod taktovkou starosty Milana Richtera), které je podle našeho názoru pod vlivem osob, obvykle v médiích označovaných za kmotry, to však nepochopitelně deklaruje za jediné správné řešení.

Občanské sdružení připravuje v případě, že tento materiál, který je v příkrém rozporu s dobrými mravy, zastupitelstvem projde, rozsáhlou žalobu. Oslovujeme společnost Transparency International a další nezávislé odborníky z bankovní a realitní sféry, aby svým odborným komentářem posoudili tento nebývalý postup.

Jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy na info@spravedlivebydleni.cz a děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu.

 

Pavla Feuersteinová

Milada Kotecká

Vladimíra Zahradníková

 

 

Členové výboru  občanského sdružení

„Spravedlivé bydlení v Praze 10“

www.spravedlivebydleni.cz