Rozpusťme KSČM

Senát žádá vládu, aby iniciovala soudní jednání o tom, zda komunisté porušují ústavu

PRAHA Komunistická strana se musí v předvečer 19. výročí sametové revoluce obávat rozpuštění. První krok učinil Senát, když vládě včera doporučil, aby Nejvyššímu správnímu soudu navrhla projednat podezření, že třetí největší parlamentní strana porušuje ústavu. Jak na senátní podnět zareaguje vláda, je ovšem otázkou.
Pro usnesení hlasovalo 30 z 38 přítomných senátorů. Návrh předložil do pléna senátorJaromír Štětina, předseda komise, která se v uplynulých dvou letech zabývala ústavností komunistické strany.
„Štětinova“ komise dospěla k názoru, že KSČM „opakovaně, soustavně a dlouhodobě“ porušuje českou ústavu a české zákony. Ve své zprávě komise uvádí celkem 76 takových „indicií“ a chce proto, aby věc rozhodl Nejvyšší správní soud, který ze zákona jediný může rozpustit nebo jinak postihnout politickou stranu. „My rozpuštění nenavrhujeme. Chceme jen, aby Nejvyšší správní soud posoudil námi shromážděné důkazy,“ řekl LN Štětina.
Komunisté senátory kritizují. „Je to poslední akt Senátu v tomto složení. Je s podivem, že se Senát k takovému hlasování nyní po volbách odhodlal. Za několik týdnů by výsledek byl jiný,“ tvrdí místopředseda KSČM Jiří Dolejš.
A co komise KSČM vytýká? Štětina včera během svého vystoupení připomněl ze 76 indicií jen jednu, která je podle něj nejdůležitější. Komunisté se totiž podle něj nevzdali užití nasilí v politice a porušují tak 5. článek ústavy. Štětina to dokládá třeba faktem, že se KSČM na svém 6. sjezdu přihlásila k Marxovu Komunistickému manifestu, ve kterém se píše, že komunistické strany mohou svých cílů „dosáhnout jen násilným svržením dosavadního společenského řádu“.
„Myslím, že jsme se od použití nasilí dostatečně distancovali už na počátku 90. let. Jestli se někdy KSČM odvolává na Marxe, tak rozhodně ne v této rovině, ale třeba v hodnocení kapitalistické společnosti,“ namítá Dolejš.
Nyní je podle Štětiny „na tahu vláda“, která se na rozdíl od Senátu může, ale samozřejmě také nemusí, obrátit přímo na Nejvyšší správní soud. Podle mluvčího úřadu vlády Jakuba Stadlera je ovšem nejdřív nutné počkat, až materiál ze Senátu dorazí.

Výběr ze 76 „indicií“ Štětinovy komise

1. Na konferenci OV KSČM Praha-východ (duben 2008) adoroval Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina i Gottwalda.
2. Miroslav Bělohlávek tam žádal obnovu marxisticko-leninského charakteru KSČM.
4. V únoru 2007 Vojtěch Filip vyzval, aby se strana postavila do čela revolučních procesů.
64. KSČM je zaregistrovaná jako územní organizace Komunistické strany Československa. Ta je podle zákona zločinnou organizací.

Foto popis| Rozhodný antikomunista. Jaromír Štětina (vpravo) připomíná, že komunisté se nezřekli užití násilí v politice, a porušují tak 5. článek Ústavy ČR. Na snímku ze včerejšího jednání Senátu si Štětina tiskne ruku s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.
Foto autor| Foto LN – Viktor Chlad