Rozhovor s Tomášem Sokolem

Jan TUNA, moderátor
——————–
Příjemný čtvrteční podvečer. Byl významným představitelem Občanského fóra a ministrem vnitra, pak ale přešel na druhou stranu a stal se advokátem. Najímají si ho celebrity mezi obviněnými nebo mezi těmi, kteří se chtějí soudit nebo jeho jménem chtějí protistraně dát najevo, že to nebude jen tak. Pro příklad Radovan Krejčíř, Bohumil Kulínský nebo třeba Jiří Paroubek. Jeden z nejznámějších českých advokátů Tomáš Sokol, dobrý podvečer, pane doktore.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Dobrý večer.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Řekněte mi, existuje případ nebo člověk, kterého byste v žádném případě nezastupoval?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Tak ze zákona nesmím zastupovat tam, kde bych měl kolizi zájmů, to je jasné. Pak, řekněme, tedy věci, kde bych cítil, že to sice není kolize, ale že to je jakýsi mezní případ, protože jaksi někdy se to nedá úplně takhle exaktně říct a jinak, popravdě řečeno, samozřejmě věci, na které bych si myslel, že odborně nestačím, protože jsou oblasti, například autorské právo, kde tedy něco znám, ale není to úplně na sto procent a jsou další oblasti, kde tedy prostě ty věci mohou být tak složité, že bych řekl radši, běžte si za někým jiným.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A třeba z morálního hlediska, jedna právnička nám tady říkala, že by třeba nezastupovala pedofily, lidi, kteří ubližují dětem.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Máte takové, tak vymezenu působnost z hlediska morálky, že byste si řekl, tohle já bych nikdy nezastupoval.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Víte, já si myslím, že ta kolegyně by si spíš měla uvědomit, co je její práce a dávat si pozor na pusu, pokud to takhle řekla, protože to, jestli někdo je, nebo není pedofil, o tom rozhodne až soud. Ten člověk přichází a buď říká, že tedy to neudělal a bude věcí dalšího dokazování, anebo říká, že to udělal, ale chtěl by třeba mírný trest a za všech okolností má právo na obhajobu. Ta kolegyně zapomněla na to, že když ona se zachová takhle morálně, tak někdo jiný se musí zachovat amorálně, v uvozovkách, aby ten proces vůbec mohl proběhnout.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tedy nemáte nic takového.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Absolutně ne, to vůbec nesouvisí s morálkou. Morální je lidi zastupovat, to je práce prostě.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Řekněte mi, jaký byl váš nejvyšší honorář, nechci vědět za co, ale jestli si vzpomenete.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, nevzpomenu si, přiznám se, protože v těch obchodních věcech tam, kde jsou velké objemy finanční a ty odměny se odvozují jako určitý díl, tedy /nesrozumitelné/, jak se říká tedy, tak tam jde skutečně o vysoké částky, ale to vůbec nesouvisí s trestními procesy, to souvisí se zastupováním v obchodních záležitostech.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A vysoké částky, co to znamená.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
To je v milionech.

Jan TUNA, moderátor
——————–
V milionech.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ano, jistě.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Nebo i v desítkách milionů?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Může to být i v desítkách milionů.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A co více jak sto milionů.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ne, ne, ne, to si, to si nevzpomínám, to si myslím, že ne.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A co říkáte odměně sto devatenáct milionů za třicet devět dní práce pro pana Janstu od ČSOB, prodloužení smlouvy se státní Českou poštou na Poštovní spořitelnu.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte se, k tomu bych se už z etických důvodů neměl vyjadřovat, protože kolega je soutěžitel ve stejné branži jako já, ale aby to nebylo takhle úplně vyhýbavé, tak bychom museli vědět, jaká je to práce, jaký byl objem a třeba jaká rizika z toho plynula, protože když se soudím o čtyři miliardy a udělám chybu, tak se mi taky může stát, že ty čtyři miliardy budu muset platit.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ale tam šlo o přesvědčování státu, aby prodloužil ČSOB přepážky na České poště, Poštovní spořitelnu. Přijde vám to v pořádku, nebo přijde vám jako bývalému ministru vnitra v pořádku, když ten samý advokát, který dostane peníze na přesvědčování státu, posílá peníze manželce tehdejšího premiéra, který v té době …

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte se, já se skutečně nebudu ke kolegovi vyjadřovat, protože ty kauzy neznám, nevím, jestli toto je pravda, nevím, jaké k tomu měl důvody, pokud to pravda je. Prostě ke kolegovi, k žádnému z kolegů se adresně nevyjadřuji, v tomto případě ani nevím, o co jde.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ten případ neznáte, nezaznamenal jste ho, psalo se o nich, o něm hodně v novinách.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ano, psalo se ve sdělovacích prostředcích, ale musím říct, že pro své úsudky zásadnějšího charakteru nepovažuji sdělovací prostředky za relevantní zdroj informací obecně.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ale vy v jistém časopisu komentujete téměř vše, můžete říct obecně k tomuto případu něco, když vynecháme jména, vynecháme firmy.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ne, ani obecně ne, protože tam skutečně třeba jde o ten objem, rozumíte, tady jde o to, vy říkáte přesvědčoval, možná to nebylo přesvědčování, možná to byly nějaké smlouvy, možná to bylo něco jiného. Ale jde tady o objem, o objem finančních prostředků, protože i podle zákona, respektive vyhlášky advokátního tarifu se ta odměna odvíjí percentuálně od toho předmětu, o který se v té věci jedná. Takže jestliže to je velký objem, tak je samozřejmě i velká odměna. V tom já nevidím nic podivného, i kdyby to bylo ne třicet devět dní práce, ale kdyby to byly tři dny práce. To je věc dohody mezi tím advokátem a tím klientem.

Jan TUNA, moderátor
——————–
On ten významný představitel té banky řekl v novinovém rozhovoru, že právě ty peníze byly na to, aby přesvědčil stát a banku.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Prosím vás, pokud to nebyla odměna, bylo to něco jiného, no, tak to je záležitost, kterou už vůbec nebudu komentovat, protože tam je to někde jinde, a to si holt musí ta banka vyřídit tedy, řekněme, s tím advokátem nebo prostě, já tomuhle nerozumím, to jsem teda, přiznám se, to jsem nečetl, to nevím.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pan Lamser to řekl.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Prosím?

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pane Lamser.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Heleďte se, nevím, jako to si, tohle to slyším od vás poprvé, ale ani za této situace to nebudu komentovat.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol. 257400999, to je známé číslo, kam mu budete moci za chvíli telefonovat. 9001210, tam se můžete už teď ptát pomocí esemesek. Pane doktore Sokole, co teď dělá Radovan Krejčíř.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, předpokládám, že se chystá ke spánku, protože tam je, ne, vlastně ne, tam je stejně jako tady, tak asi nějakou večerní činnost, ale to je opravdu, řečeno, opravdu všechno, co dokážu říct, protože já jsem s ním nemluvil, no, jestli čtyři měsíce, tak je to hodně a také jsem za tu dobu od něj nedostal žádnou zprávu. To znamená, že nevím ani jaksi nějak rámcově, co asi tak dělá. Já nevím ani, kde bydlí, já se o tyhle ty věci nezajímal, on mi je neříkal, takže teda tady, tady nejsem schopen říct vůbec nic teda.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Vy jste s ním naposledy mluvil, když jste byl v Jihoafrické republice?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ne, potom telefonem ještě nějak jsme vyřizovali nějakou záležitost a já opravdu už si nejsem jist ale, jestli to byly tři nebo čtyři měsíce, to bych skutečně hádal, ale bylo to velmi, velmi daleko.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Stále ho zastupujete?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Obhajuji ho, ano.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Obhajujete ho. V jaké fázi je jednání o jeho vydání do České republiky.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, tak jestliže jsem s ním nemluvil, tak, upřímně řečeno, nevím, protože to vyřizují tedy advokáti tamní a já v podstatě vím to samé, co vy, pokud si tedy přečteme stejné noviny, protože já se to dozvídám ze sdělovacích prostředků, já nemám ani žádný důvod, abych se ho na to ptal, protože to jaksi s mojí prací nesouvisí. A mám spoustu jiných starostí, takže já prostě vím akorát to, že tam nějak bylo to jednání odročováno. No, prostě to, co se ví ze sdělovacích prostředků.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A soud mu tam povolil, aby se pohyboval po celé Jihoafrické republice …

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
To, to už bylo dávno a teďka snad někdy 15. 10. nebo kdy mělo být nějaké jednání a prý to zase bylo odročeno, ale to je všechno, co vím.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A jak se to povedlo, že se mu to v Jihoafrické republice alespoň z našeho hlediska v podstatě povedlo.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte, to je opravdu těžko odhadovat. V té úplně nejformálnější rovině prostě soud shledal, že tedy ty argumenty pana státního žalobce tamního nejsou dostatečně silné a nepřesvědčily ho a naopak domníval se, že tedy postačí kauce tři miliony tamních, tamních randů a propuštění, propuštění z vazby. Takže to tak udělal, ale další podrobnosti nevím.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Když vy ho zastupujete nebo obhajujete, jak se s vámi vypořádává, co se týče financí, když je on v Jihoafrické republice, tady to s tím majetkem má trošku problematické, jak to funguje.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
On to s majetkem má problematické, ale v tomto směru stále ještě tedy tam existují peníze, které byly složeny dřív, on má samozřejmě i pro případ nějakých nenadálých, řekněme, kdyby k něčemu došlo, tak pravděpodobně má nějaké příbuzné nebo přátele, kteří by byli ochotni za něj tu obhajobu hradit. Ale zatím to nebylo potřeba.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Zatím to je tak, že má u vás předplaceno.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Zatím má do jisté míry, ano, dá-li se to tak říct, předplaceno.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A jak mu to ještě dlouho vydrží?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, nezlobte se, to říkat nebudu, to už je skutečně advokátní tajemství.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ale potom by tedy nastoupila jeho matka, manželka, jak říkáte, příbuzní.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Potom, potom by nastoupilo jednání, co s tou situací budeme dělat. Zatím, zatím není to potřeba.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A mohl by vám posílat peníze z Jihoafrické republiky na účet, šlo by to?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Prosím vás, já jsem to ještě neřešil, ale principielně nevidím důvod, proč by to nešlo.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pane Sokole, řekněte mi, máte radost z toho, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu je v rozkladu?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ne, nemám, proč bych měl.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Nepomáhá to třeba vašim klientům, právě ÚOOZ pracoval třeba na panu Krejčířovi.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Víte, takhle, ta věc je složitější. Já jsem některým konkrétním policistům ÚOOZ vytýkal nedostatečnou kompetentnost, takže kdybychom se bavili o tom, že někteří odcházejí, tak bych to, tak bych musel říct, že si myslím, že tedy to je na místě, ale ne proto, že dochází k jakémusi tedy takovému podivnému tedy třesku uprostřed tohoto, této, tohoto uskupení, tohoto útvaru, ale prostě proto, že ty lidé tam podle mě nepatřili díky své neodbornosti. Mezi …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Například.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
… mezi ty lidi rozhodně patří ředitel, pan Kubice.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ten podle vás …

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Ten podle mě tam nepatřil, ale to …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Proč?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podle mého názoru on nebyl v podstatě ani jako policista kvalitní, on to předvedl, řekl bych, dramatickým způsobem jaksi tím, že předložil tu takzvaně Kubiceho zprávu, protože to je něco, co by prostě slušný policista nikdy neměl udělat.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ani když tedy to tak prorůstá ten organizovaný zločin do státní správy, jsou tam tlaky, jeho detektivové jsou kriminalizováni, přitom pracují na těch nejzávažnějších případech a jsou popotahováni za nějaké diety, a tak dále?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte, za prvé, když se vrátí, když půjdeme pozpátku těch vašich argumentů, to, že jeho policisté byli takzvaně popotahováni, je stejné, jako kdyby váš tady spolupracovník byl vyšetřován policií pro podezření z toho, že spáchal nějakou trestnou činnost, to musíme podstoupit všichni, pokud policie dospěje k závěru, že jsme se mohli něčeho dopustit nebo že má podezření.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Oni už zabavovali počítače, spisy a byli to ti policisté, kteří dělali na kauze biolíh, kde šlo o velké peníze mezi mafií a státem.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte se, takže především ta inspekce je tady od toho, aby šetřila. Nemůže si žádný policista usmyslet, že on je nad inspekcí a že on ví velmi dobře, že jeho podřízení jsou nevinní, a to, co se děje, je intrika inspekce. On musí prostě respektovat ten řád takový, jaký je. Stejně jako vy nemůžete uspořádat tiskovou konferenci a bránit svého spolupracovníka nebo svého příbuzného a křičet, že je nevinný a že ho jenom šikanují, ale musí prostě podstoupit ten proces, na jehož konci je buď zahájení trestního stíhání, nebo odložení té věci a je-li zahájeno trestní stíhání, tak to může skončit až u soudu a může to skončit zproštěním, ale nikdo se nemůže stavět nad ten řád a říkat, mé zaměstnance stíhat nebudete, vy je nebudete ani vyšetřovat, protože vy to děláte z nějakých jiných důvodů. To prostě není principielně možné. Tímto způsobem se postavil nad zákon, a to já nemohu respektovat, a to také tedy jaksi nerespektuji.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pane doktore Sokole, ještě se vraťme k panu Krejčířovi v souvislosti s ÚOOZ, když tam kdysi dělali nějakou u něj prohlídku, našli tam u něj materiály BIS, tajné materiály policie, odkud je měl pan Krejčíř.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, to byste se musel zeptat jeho, já mám pocit, že od té doby po tom policie pátrá, všichni po tom pátrají a nevím, že by se k nějakému, že by se k nějakému závěru dostali. Pravděpodobně nebo tedy jaksi s jistotou, pravděpodobně s velkou jistotou mu to prostě vynášeli nějací lidé z těchto útvarů.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A kdo?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, to já samozřejmě nevím. Kdybych to věděl, tak bych to asi nemohl říct, ale já samozřejmě naprosto netuším, vůbec ne, protože já jsem, já jsem ty dokumenty neviděl, protože oni nejsou ani součástí vyšetřovacího spisu, takže já do dneška nevím, co to je.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol. Pane doktore, řekněte mi, jakou roli hraje v kauze Čunek vaše advokátní kancelář.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Žádnou, a v podstatě nikdy asi žádnou nehrála. Co já o tom vím, musím říct, že jsem se to dozvěděl s velkým zpožděním, protože ona to ve své podstatě byla hrozně okrajová věc, tak kolega Novák …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Bývalý ministr spravedlnosti z ODS.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Bývalý ministr spravedlnosti, ano, převzal zastoupení v té době pro mě nějaké paní, která chtěla sepsat trestní oznámení. A to bylo v podstatě všechno a teprve po čase tedy jsem, jsme se nějak bavili, protože kolega pracuje převážně na Moravě, asi po měsíci přišel a říkal, hele, tady se prostě dějou takovýhle věci, teď nám to popsal, my jsme řekli fajn, dobře, a jedeme dál, protože sepis trestního oznámení není žádná úžasná událost, takže jaksi nás to ani nezajímalo a ta role byla, řekl bych, skutečně pouze v této rovině formální.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A ona tedy paní Urbanová po něm výslovně chtěla, aby sepsal to trestní oznámení.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Prosím vás, já bych, kdyby šlo o informace, které nebyly ve sdělovacích prostředcích, tak bych vám teď musel říct, že tedy jsem vázán advokátní mlčenlivostí. Ale budu opakovat pouze to, co bylo ve sdělovacích prostředcích, to znamená, že tedy šlo o právní službu spočívající ve zpracování podání na policii, říká se tomu trestní oznámení, on je to ve skutečnosti podnět k přešetření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Tak se to nějak jmenuje oficiálně.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ona paní Urbanová totiž vypověděla vašemu kolegovi smlouvu s tím, že ona mu to pouze šla říci a on potom aktivně šel a vše oznámil a řekl jí, že to musel udělat. Její současná advokátka tvrdí, že to nemusel udělat tedy. Chtěla to po něm tedy, aby podal trestní oznámení paní Urbanová?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Podívejte se, takhle, tady bych, tady bych, tady nepovedu touto cestou nějakou polemiku s paní Urbanovou. Má-li pocit, že kolega překročil dispozice, které mu dala, tak nechť ať se obrátí na advokátní komoru, advokátní komora to přešetří a zjistí, zda tedy došlo k nějakému porušení, nebo nedošlo. Já za sebe jsem hluboce přesvědčen, že k ničemu takovému nedošlo a nedovedu si představit advokáta, nechme stranou kolegu Nováka, kteréhokoliv advokáta, který by bez dispozice s klientem, od dispozice od klienta běžel na policii a něco oznamoval, to je něco tak v rozporu s principy advokátní práce, může se stát, že advokát někde prostě prošvihne nějakou lhůtu z nedbalosti nebo mu uteče něco, ale že by šel na policii a oznamoval, aniž by k tomu měl /nesrozumitelné/ od klienta, to je naprosto vyloučeno.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Řekněte mi, vy jako bývalý ministr vnitra, přijde vám přehnané, když senátor Štětina tvrdí, že za vším stojí BIS úkolovaná ČSSD?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, jaksi, je to, je to senátor, to znamená, musíme tomu dávat jistou váhu, ale mně to připadá velmi dramatické, já prostě čekám, jestli budou předloženy nějaké doklady a důkazy, které to budou osvědčovat, takže v této chvíli jsem rezervovaný.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Dobře, tak řekněte mi, jaké šanci na to, že bude úplně osvobozen, má pan Kulínský. Před pár dny skončilo líčení nebo skončilo, bylo přerušeno, odročeno, jaké šance podle vás má?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, podívejte se, to nejen, že by teda v této chvíli ode mě bylo netaktické, kdybych to tady, takříkajíc, vykřikoval do éteru, ale bylo by to i nesmyslné, protože v této chvíli nebyly vyslechnuty ani všechny svědkyně, které navrhuje, nebo všichni svědci, které navrhuje obžaloba. Ještě bude druhé a třetí kolo jenom k svědkům, které navrhuje obžaloba. A ještě jsme se nedostali ani do stádia provádění důkazů, které případně v reakci navrhne obhajoba. To znamená, říct v této chvíli, jaké jsou šance, je prostě nemožné, i kdybych se chtěl do toho pustit.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Věříte těm svědkyním to, co říkají, jsou podle vás důvěryhodné, když popisují to všechno, co s nimi pan Kulínský měl dělat?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, podívejte se, některé ty svědkyně mají nepochybně pravdu, když říkají, že byly v bazénku a bylo jim jedenáct let a pan Kulínský je kropil vodou …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Jiné ale zase říkají o tom …

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Vteřinku, vteřinu, anebo je tou vodou kropily nějaké jiné dívky, které tam prostě měly službu. No, tak nemám důvod, proč bych tomu nevěřil.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Ale když mluví o tom, jak je měl osahávat, zavádět prst do určitých míst …

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Do pochvy.

Jan TUNA, moderátor
——————–
… s některými měl souložit, a tak dále.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, tak tam jsou, zase to musíme rozdělit, aby to bylo korektní. Jsou některé dívky, u kterých uvádí jak klient, tak ta dívka, že šlo o citový vztah, no, tak proč bych jí nevěřil, když obě dvě strany říkají to samé, tam prostě není sporu. Je otázka …

Jan TUNA, moderátor
——————–
No, ale tam je problém v tom věku.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, dobře, ale vy se mně ptáte, jestli jim věřím, no, tak jako když ona to říká, můj klient to říká, no, tak proč bych jí nevěřil. Samozřejmě otázka je, jak to posoudí soud z hlediska právního, ale to už není otázka víry, ale právního posouzení. A pak musím přiznat, ale jenom za sebe, výsostně toto, tato pravomoc bude patřit soudu, že pro mne některé ty výpovědi jsou velmi nedůvěryhodné, ale to je můj momentální názor a je zase jenom pracovní, protože stále ještě budou přicházet další svědci, kteří buď mohou potvrzovat tu výpověď, anebo jí svými tvrzeními mohou vyvracet, a to zatím nenastalo. Takže zatím jsem v této věci také velmi opatrný.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pane doktore Sokole, už jenom krátce, řekněte mi, věděl jste jako ministr vnitra, že archiv ministerstva vnitra, kde byly dokumenty Státní bezpečnosti, i po sametové revoluci, stále střežili až téměř dodnes bývalí estébáci?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, to jsem nevěděl a vědět nemohl, protože to byl federál, já jsem byl české ministerstvo vnitra, takže já jsem s federálními archivy neměl vůbec co do činění, to byla věc úplně jiného ministra a pochopitelně jsem se tedy nestaral o to, kdo ty archivy hlídá, to prostě bylo, to bylo federální ministerstvo vnitra.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Překvapuje vás to?

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
Popravdě řečeno, já jsem o tom ani v téhle rovině neuvažoval, jako asi vzhledem k tomu, že nemám důvod obecně nevěřit ani Janu Langošovi, ani Janu Rumlovi, že se snažili tu práci dělat zodpovědně, tak mám pocit, že pokud je tam nechali, tak k tomu měli nějaký rozumný důvod.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tak to byl advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol v Press klubu na Frekvenci 1. Pane doktore, teď máte třicet vteřin na to, abyste řekl cokoliv bez mého přerušení, prosím, povídejte.

Tomáš SOKOL, právník, bývalý ministr vnitra
——————–
No, tak je to sice možná trochu předčasné, ale přeji všem posluchačům hezké Vánoce a všechno nejlepší v tom novém roce, a to je asi tak všechno, co bych v této chvíli dokázal říct.

Jan TUNA, moderátor
——————–
O to více budou mít času posluchači volat na číslo 257400999, právě teď v Press klubu na Frekvenci 1 můžete volat Tomáši Sokolovi. Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, kdo volá a co vás zajímá?

posluchač
——————–
No, dobrý podvečer, tady Karel z Děčína. Já bych se chtěl pana doktora Sokola zeptat jednu věc, když je tak vytíženej, může dostat, případně odmítnout ex offo a jestli teda ex offo teda zastupuje? Děkuji, na shledanou.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pane doktore?

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Tak ta věc je trochu složitější na to, abych dostával obhajoby ex offo, bych musel být v seznamu advokátů, kteří o to usilují, kteří o to mají zájem, ti jsou evidováni speciálně u soudu a já v tomto seznamu nejsem, to znamená, mezi mnou a soudem není žádná diskuse o tom, jestli přijmu, nebo nepřijmu případ ex offo.

Jan TUNA, moderátor
——————–
S tím souvisí SMS dotaz od Tiny z Bíliny. „Pane Sokole, děláte také dobré skutky? Kajínek by si vaši obhajobu zasloužil, ale asi na to nemá. Mohl byste to pro něj udělat? Nebo mohl byste pro něj něco udělat?“

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Tak momentálně dělám několik dobrých skutků, několik zastupování s výraznou slevou nebo dokonce zadarmo a mám pocit, že tedy tu míru jsem v této chvíli tak akorát naplnil.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tedy Kajínek má smůlu.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Ale jako ani fyzicky už se to prostě nedá zvládnout, to je práce tolik, že prostě …

Jan TUNA, moderátor
——————–
Pro koho děláte ty dobré skutky, které jste zmínil.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Pro některé klienty, kde tedy prostě si myslím, že si to zaslouží, to skoro každý advokát někdy v průběhu tedy toho, té své práce prostě poskytne nějakou právní službu zadarmo nebo se slevou, když teda prostě vidí ty lidi, vidí ten případ, to je naprosto běžné.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Je to případ pana Kulínského?

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým případům.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, můžete se ptát doktora Tomáše Sokola.

posluchač
——————–
Dobrý večer, posluchač ze severních Čech, já bych se chtěl zeptat pana doktora na skutečnosti kolem kauzy Berka. Jaký má názor na to, že vyšetřovatelé bez přítomnosti advokátů chodili za obviněnými do vazebních věznic, děkuji.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Přiznám se, že na výsledek kauzy Berka s napětím čekám. Já jsem si přečetl ve sdělovacích prostředích a potom jsem se dozvěděl i od několika kolegů, že teda v té věci se skutečně objevují takováto obvinění, takováto tvrzení, ale teď je samozřejmě na tom, jestli jim soud uvěří, jestli budou prověřena a co se z toho ukáže jako pravdivé. Pokud ano, tak si myslím, že tedy ten proces samozřejmě se podle toho musí taky řídit a taky podle toho dopadnout.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Jak?

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
No, podívejte se, nepochybně by něco takového mohlo vést až k nezákonnosti důkazů nebo k zpochybnění férovosti procesu, ale samozřejmě záleží na intenzitě, záleží na okolnostech, takže proto, jak jsem na začátku řekl, já s napětím čekám, jak to dopadne, ale obecně by se něco takového samozřejmě dít nemělo.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tomáš Honzík se vás ptá: „Pane doktore, je to pouze náhoda, že část vašich klientů, kteří byli odsouzeni k nepodmíněným trestům, nenastoupili trest, mám na mysli závažné trestné činy s odsouzením na pět a více let. Děkuji.“

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
No, já nevím, jaká část, já vím, tuším, asi o jednom, což mi nepřipadá jako část, možná jich je víc, ale já to fakt neeviduju, protože pro mě ten případ technicky končí ve chvíli, kdy je pravomocné rozhodnutí, pokud nepodávám odvolání, dovolání, tedy, pardon, pokud podávám dovolání, tak tím dovoláním. A co ten klient dělá, jestli nastoupí výkon trestu, nebo ne, to já nijak neověřuju, takže já se to mnohdy ani nedozvím.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A který je ten klient, o kterém víte?

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Já ho taky nechci jmenovat, ale vím, že /nesrozumitelné/, protože bylo dovolací řízení a v tom dovolacím řízení se náhle zjistilo, že klient je nedostupný, tak jsem zjistil, že v jedné věci klient prostě nenastoupil výkon trestu, jinak bych se to býval vůbec nedozvěděl.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A co je s ním, víte, nevíte.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Nevím, absolutně nevím.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, jste v éteru, můžete se ptát.

posluchač
——————–
Já bych se chtěl zeptat pana doktora, je normální, aby státní zástupce osm let toho Hučína vláčel po, po soudech a jakmile byl osvobozen, vykonstruuje další a nemá vůbec žádný dopad na to, za naše daně, za poplatky on se chová de facto svévolně, to není možný, aby takhle bylo postavený právo, děkuju.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tak co vy na to?

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
No, tak jsou tu dvě věci, jednak postavení práva a potom jeho aplikace nějakým státním zástupcem. Já si prostě myslím, že pokud někdo má takovéto výhrady, tak že se může obrátit na nadřízené toho státního zástupce a žádat po nich, aby prověřili ten případ. Specielně je to právo toho obviněného. Já se také mnohokrát domnívám, že státní zástupce aplikuje právo nesprávným způsobem, obrátím se na nadřízeného, někdy uznají moje námitky, někdy mi je neuznají, ale tak to prostě chodí.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Renáta z Hradce Králové se ptá: „Přišlo vám v pořádku, jak bylo pracováno s kauzou pana Čunka, jak byli měněni státní zástupci, a tak dále.“

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Na to, abych se vyjádřil, jestli to bylo v pořádku, tedy jestli to bylo korektní a zákonné, bych si musel prostudovat celý spis, protože bez toho by to bylo střílení od boku, takže se nedokážu vyjádřit. Uznávám, že to bylo velmi neobvyklé, uznávám, že i v běžné praxi se s tím člověk nesetká, ale to ještě neznamená nic jiného než to, co jsem řekl.

Jan TUNA, moderátor
——————–
A vy jste zažil nějaké takové odejmutí případu a převelení úplně někam jinam a potom zastavení stíhání.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
No, takhle, v takovéto, takhle za sebou určitě ne. To, že ty případy jsou odňaty a jsou předány někam jinam, ano, to se stává, je to ojedinělé, tak jednou za dva roky takový případ člověk má, že se to prostě, lidově řečeno, zamotá do té míry, že shledají potřebu převést to někam jinam na nějakou jinou vyšetřovací složku, to ano, ale že by to okamžitě vedlo k zastavení, to ne. Nicméně to neznamená, že se to nemůže takhle stát a může to být zákonné, takže já se k tomu nevyjadřuju, neznám ten spis.

Jan TUNA, moderátor
——————–
Tak to byl bývalý ministr vnitra a advokát Tomáš Sokol v Press klubu na Frekvenci 1. Díky, že jste přišel, hezký podvečer a večer.

Tomáš SOKOL, bývalý ministr vnitra, právník
——————–
Děkuju, na shledanou.

Jan TUNA, moderátor
——————–
To samé přeji i vám posluchačům. V pondělí určitě poslouchejte Press klub, protože tady bude odcházející mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanka Kosinová. Teď jsou ale tady ty nejžhavější zprávy a pak už hudební show Dana Kostky.