Plán na demokratické vyřešení situace

Přiznávám,že nápady naší pravice mě fascinují. Především to,s jakou »grácií« vymýšlejí všelijaké podrazy na demokracii. Tak třeba nedávný nápad,,aby vítěz voleb dostal víc poslaneckých hlasů, než mu právem přísluší. Zdůvodnění jednoduché -nesmí vzniknout další patová situace v Poslanecké sněmovně. Jenže navrhovatelé zapomněli,že vlastně tato situace vznikla jen proto,že pravicově orientovaný Bursík přetáhl svou politickou stranu doprava,ač voliči jeho Zelených u nás ani jinde v Evropě pravicoví nejsou. Dnešní situace nastala tedy nejen pro zradu dvou bývalých sociálnědemokratických poslanců,ale i oklamáním voličů Strany zelených.
Pochopitelně občanským demokratům jde o to,co nejdéle se udržet ve vládních funkcích. Jde o peníze. Velké peníze. Protože moc znamená i jejich rozdělování a umožnění co největšímu počtu svých příznivců získávat zajímavá místa,zajímavé zakázky či dokonce rozdělit si poslední zbytky státního majetku. Jenže jak to udělat?Co když však situace bude méně příznivá a ODS volby nevyhraje?Pak tu je několik scénářů. Jedním je ovlivňování veřejného mínění. I proto vznikl Ústav pro studium totalitních režimů,do jehož rady nesmějí být voleni ani bývalí komunisté,i když bude studovat období po 15.březnu 1939 (nikoli tedy po Mnichovu),a ani mezi pracovníky nesmějí být komunisté. Bude mít za cíl prefabrikovat minulost a stejně jako to po Bílé hoře dělala římskokatolická církev všemi i podpásovými prostředky ovlivňovat veřejnost. I proto občanští demokraté,vedení tehdy Václavem Klausem,připustili,aby se většina sdělovacích prostředků dostala do soukromých,dokonce zahraničních rukou. Podle slibu pana Žáčka,ředitele zmíněné instituce,bude ústav vyrábět publikace,podněcovat natáčení filmů, podporovat »správnou« výchovu mládeže a všelijak se snažit. Máme tedy možnost se těšit na nové,dosud neobjevené dokumenty,které nám dokážou,jak hrůzný byl nejen minulý režim,,ale že jedinou cestou,aby se v budoucnosti nevrátila myšlenka o rovnosti,je přitáhnout kohoutky,a pokud se to podaří, na základě mnohých »nově objevených« dokumentů i zakázat to,co brzdí rozvoj naší demokracie,tedy to levicové. Týká se to i sociální demokracie,protože i v ní jsou síly,které by jednou mohly ohrožovat zájmy jediných pravých demokratů. Tady je také důvod,proč vlastně byla vytvořena Štětinova senátní komise. Jenže Jaromír Štětina musí spěchat. Někteří z nejvíce poddajných senátorů příští rok skončí a není jisté,zda budou znovu zvoleni. I když přesvědčit někoho jiného nemusí být zas tak složité. Jde jenom oto,kolik peněz se nabídne,anebo co na koho lobbisté,jako je…nejmenovat!Žalovatelné!…dozvědí. Aže každý v našší malé republice má svou »13.komnatu«,o tom nepochybuji. Vyšlo to u pánů Pohanky a Melčáka,omilostěn byl i vrchní pomlouvač,rychlokvašený plukovník,,jinak automechanik a taxikář Kubice,ač v jeho loňské předvolební zprávě bylo, dejme tomu,mnoho nepřesností. Lid obecný v hos-podách mluví o lžích a pomluvách. Jak ovšem rozhodl nedávno jeden soud,pomluva není nic trestného. Takže pan Jan Kubice může být v klidu ivpřípadě,že občanští demokraté prohrají volby. Je ovšem třeba přiznat,že panu Štětinovi občas někdo méně trpělivý či méně zkuššený nahraje nějakým tím výrokem či akcí,která v nějakém okamžiku,byť by šlo o jednotlivce ovládané nostalgií či nepochopením,může být patřičně využita. I o to tady jde.
Aby tento scenář byl úplný,připomeňme ještě další zkušební balonek,jak naložit zcela demokraticky s levicí. Prý,tak alespoň v Hospodářských novinách, které se v posledních týdnech velmi zpolitizovaly (tedy tím správným koaličním směrem),navrhl jeden autor,že komunistům a dalším podobným je třeba zavřít kohoutek od přísunu státních peněz. Jak známo,politické strany podle svých výsledků dostávají po volbách jisté obnosy. Co kdyby,navrhují Hospodářské noviny,se tyto prostředky komunistům vzaly. Pak zřejmě i sociálním demokratům. Časem by,pokud by Zelení splnili svůj volební program a stali se levicovější,by se peníze sebraly i jim. Takže zůstaly by jen občanským demokratům a lidovcům,kteří se vždycky přizpůsobí,jen aby zůstali u moci. To by bylo naprosto demokratické. Jen nevím,zda ty nerozdělené prostředky by se vrátily do státního rozpočtu,anebo by je dostaly strany občanská a kalouskovská. Zřejmě ano,jak jinak.

Foto popis|