Na místo SOLANY – ŠTĚTINA

Prohlášení Fóra angažovaných křesťanů


Oceňujeme pohotovost, statečnost, profesionalitu a etickou způsobilost senátora Jaromíra Štětiny, který nespoléhajíc na problematické zprávy Federální služby Ruské federace a mocichtivé ruské armády – vážil cestu do Stalinova Gori a dalších měst Gruzie, aby se osobně a sám přesvědčil o stavu věcí v „horkém“ regionu, aby ihned na to pohotově vystoupil ve VP České televizi. J.Š. tak představil prototyp budoucího ministra zahraničí EU. Doporučujeme EK a EP, aby Jaromíra Štětinu jmenovali na post Vysokého komisaře pro zahraniční politiku a bezpečnost Evropské unie, náhradou za neakčního Chaviera Solanu. Mluvčí FAK.

Ing. Mojmír Kovář,v.r.
mluvčí FAK ČR a SR