Kontrola práce policie

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Právě dnes se Vrchní soud v Praze zabývá případem zločinné spolupráce gangu Davida Berdycha s některými pražskými detektivy. Případ bývá označován za největší kauzu prorůstání podsvětí do policie v dějinách české kriminalistiky a zasadil těžkou ránu důvěryhodnosti české policie. A následují další kauzy, které zpochybňují nezávislost policie u nás. Připomeňme třeba vyšetřování údajného úplatku bývalého ministra Čunka, kde se objevují různá obvinění, že policie pracovala na čísi objednávku nebo včerejší vystoupenísenátora Štětiny, který obvinil BIS a okresní policii v Přerově z toho, že rozjely rozsáhlou diskriminační kampaň, která měla kriminalizovat Vladimíra Hučína. Ale kdo zjistí, jak opravdu pracuje česká policie? Kdo nezávisle zkontroluje policejní práci. Otázky pro Miroslava Krutinu z Českého helsinského výboru. Dobré poledne.

/ Rozhovor /

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Dobrý den.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Na začátek můžeme si jenom zrekapitulovat, kdo teď kontroluje práci policie, jestli je nezávislá, nemanipuluje s fakty, nepracuje na něčí objednávku? Jak to u nás funguje teď?

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Tak v první fázi je to samozřejmě interní kontrolní systém v rámci Policie České republiky, dále je to Inspekce ministra vnitra a pak jsou tu instituce stojící mimo systém policie, jako je veřejný ochránce práv, to znamená ombudsman, eventuálně nezávislá občanská sdružení jako například Český helsinský výbor.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Hodně se mluví o tom, že není úplně dobré, aby policie kontrolovala policii, tedy aby policisty vyšetřovala Inspekce ministra vnitra, protože to je vlastně pod jedním vedením. Jak tomu tedy zabránit? Jak by to podle vás mělo fungovat?

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Inspekce ministra vnitra by se měla stát personálně co možná nejméně závislou, možná pak i na exekutivě. Jsem přesvědčený o tom, že šéfem Inspekce ministra vnitra, pokud zůstane, by měl být člověk, který bude, nebude jmenován vládou, jak je v momentálním návrhu, nebo ministrem vnitra, jak je to v současnosti, ale Parlamentem České republiky, popřípadě Poslaneckou sněmovnou, aby jeho podpora, tohoto šéfa, byla napříč všemi politickými stranami. To za prvé. Za druhé jsem přesvědčený o tom, že je potřeba uvažovat o zřízení orgánu, který by byl ještě méně závislý na exekutivě. To znamená, že by stál mimo a by že by byl složen za prvé z profesionálů, osob, které jsou, řekněme, uvnitř policie, a za druhé nezávislých odborníků, kteří nestojí v té struktuře policie, jako třeba státní zástupci, potažmo bývalí státní zástupci, například investigativní novináři a jiní odborníci se vzděláním, nejlépe pravděpodobně s právním vzděláním tak, aby mohli pracovat velice profesionálně.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Známe takový podobný model nezávislého orgánu, který by kontroloval policii třeba ze zahraničí? Funguje to?

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Ano, je to celá řada zemí a zejména těch, kde důvěra veřejnosti v policii byla otřesena, jako například Irsko, respektive Severní Irsko nebo Jihoafrická republika, kde skutečně důvěra veřejnosti v policii se nastartovala teprve potom, co se zefektivnily a zkvalitnily kontrolní služby.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Jak se na takový nápad dívají na jedné straně policisté, na nezávislý vyšetřovací orgán, a na druhé straně třeba politici?

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
No, já si myslím, že policisté mají k tomuto námětu určitou míru nedůvěry hlavně proto, že policie jako taková a zejména její management potřebuje zachovat určitou kontrolu, míru kontroly, aby, mluvíme o poměrně velké firmě se čtyřiceti tisíci pracovníky, když to takhle převedu, potřebují si zachovat určitý kontrolní systém, aby měly interní kontrolu. A obávají se, že vytržení této kontroly naprosto vně by mohlo vést k, vlastně k dalším nedostatkům a nemožnosti ovlivňovat nějakým způsobem tu kvalitu řízení. My jsme přesvědčeni o tom, že toto není úplně oprávněná obava, že je potřeba zachovat určitý kompromis mezi vnější a vnitřní kontrolou tak, aby ten systém fungoval. V současnosti ovšem bohužel naprosto převládá interní kontrola a nezávislost těch kontrolních orgánů je velice malá a slabá.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Co politici k tomu, aby ta komise byla zřízena, ten nezávislý kontrolní orgán? Tedy je určitě potřeba hlavně jejich podpory. Bez nich to nepůjde.

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Já se domnívám, že momentální politická reprezentace, zejména teda pokud mluvím o vládní části, tak není úplně nakloněná té nezávislosti a ponechává v podstatě tu kontrolu dále v rukou složek, které má, řekněme, pod kontrolou. Jsem přesvědčený o tom, že k prosazení nějakého jakoby méně závislého systému kontroly je potřeba širší politické diskuse, zejména mezi těmi vládními stranami a opozicí.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
Každopádně asi se shodneme na tom, že obnovit důvěryhodnost policie by u nás bylo potřeba.

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Jsem přesvědčený o tom, že ano. Ono podle mého názoru policie v základě důvěru má, důvěru veřejnosti má a má i pravomoce, které jen tak někdo nemá. Já si myslím, že určitá míra kontroly je na místě a je to právem naší veřejnosti mít možnost občas ten imunitní systém společnosti, jak policii občas nazýváme, prověřovat a kontrolovat a jeho neduhy nějakým způsobem napravovat.

Tereza TOMÁŠKOVÁ; moderátorka
Věra ŠTECHROVÁ; moderátorka
moderátorka
——————–
O tom, jak by měla vypadat kontrola policejní práce, jsme mluvili s Miroslavem Krutinou z Českého helsinského výboru. Děkujeme, hezký den.

Miroslav KRUTINA, Český helsinský výbor
——————–
Na shledanou.

/ Konec rozhovoru /