Filipův projev je protiústavní, uvedla komise

Podle usnesení senátní Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM předseda komunistické strany svým sobotním projevem porušil Ústavu ČR.

PRAHA 28. února

Komise, které předsedá senátor Jaromír Štětina, ve svém usnesení tvrdí, že projev předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z 24. února odporuje Ústavě ČR a zákonu č. 424/1991 Sb. o politických stranách.

 

Ústava v článku pátém tvrdí: Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Komise už neuvedla, jaké konkrétní výroky předsedy českých komunistů by měly ústavě odporovat.

Filip na víkendovém zasedání ústředního výboru strany například prohlásil, že je „potřeba založit a zvětšit ideový a intelektuální potenciál, a to zejména ve schopnosti tvořivě užívat historické dědictví marxismu, ale také soudobého poznání jak společensko-vědního, tak obecně vědeckého. A to v tvorbě a podpoře levicových ideologií, odpovídajících na palčivé společenské problémy dneška“.

 

Předseda komunistů také vyzdvihl radikalitu strany. „Můžeme být nejrevolučnější, to jsme, protože většinou předkládáme mnohem radiálnější řešení než ostatní politické strany. Ptám se, jestli jsme nejpokrokovější. Tato otázka se nenastoluje tak často,“ přednesl před straníky Filip.

 

Lídr KSČM rovněž vyzval soudruhy k větší odvaze jako mají komunisté v Moldávii, na Kypru a v Jižní Americe. „Zkusme mít takovou odvahu, jakou našli komunisté v Moldávii, komunistické a dělnické strany na Kypru nebo v Jižní Americe a jinde ve světě, a pokusily se zvládnout rozdělenou společnost způsobem, kdy nejlépe odpovídají na otázky společenské praxe. Malá odvaha, která je někdy v členské základně, prezentovat nové, neotřelé, třeba i kontroverzní teze, ale v zásadě objektivní a pravdivé, je to, co nám nejvíce škodí,“ řekl Filip. Nebál by se ani inspirace u čínských komunistů.